רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תא צמיחה

 
 

מידע כללי על תא צמיחה

מדד ת"א-צמיחה כולל את כל המניות הנכללות בתמר שאינן כלולות במדד ת"א-125 ובת"א-SME60 ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד. בשנת 2010 חל עדכון במדדי הבורסה והם הותאמו למסחר במוצרי מדדים. במסגרת השינוי נקבע כי יוקם מאגר מניות למדדים הכולל מניות שעומדות בקריטריונים בסיסיים (בעיקר של מסחר והחזקות ציבור) וללא הגבלת כמות מניות, כאשר שאר מדדי המניות בבורסה יורכבו מתוך המניות הכלולות במאגר זה. מדד ת"א יתר מאגר, שפורסם לראשונה בשנת 2007, כולל את מניות המאגר למעט המניות הכלולות במדד ת"א 100 (כיום נקרא מדד ת"א 125) כאמור, אך לפני השינוי נקרא המדד ת"א יתר 120 וכלל את 120 מניות החברות הגדולות בבורסה, לאחר מניות מדד ת"א 100.

 

הרכב המניות הנכללות במדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודשים יוני ודצמבר, כאשר במהלך העדכון נגרעות מהמדד מניות ומתווספות אליו מניות חדשות, בהתאם לתנאי הכניסה למדד, המוגדרים על ידי הבורסה לניירות ערך. כמו כן, לא קיימת מגבלה על מספר המניות במדד, ובלבד שהם עומדות בתנאים. על מנת למנוע מצב בו מניה של חברה מסויימת תהיה בעלת השפעה גבוהה מדי על המדד, נקבע כי על המדד תחול מגבלת משקל של 2% למניה. על מנת להבטיח רמה זו, אחת לשלושה חודשים נעשה תהליך שנקרא 'איזון משקולות', במהלכו מאזנים את החלק היחסי של כל מניות המדד כך שיתאימו למגבלת המשקל.

המדד מתפרסם החל משנת 2007.

 

 

תנאי הכניסה למדד ת"א צמיחה:

  1. הציבור חייב להחזיק לפחות ב – 25% ממניות החברה, ובשווי של מיליון 35 ₪.
  2. החברה צריכה להיות בין 300 החברות הסחירות בבורסה בישראל ולהיכלל במאגר הבורסה למדדים. 

על אף המשבר העולמי שפרץ בשנת 2008, במהלכו נחלש מחירו של מדד ת"א צמיחה בעבר נקרא יתר מאגר, חזר המדד  להציג תשואות נאות ובשנתיים שלאחר המשבר כבר חזר להיסחר ברמות המחירים טרום המשבר, ואף יותר מכך. בשנת 2009 התחזק המדד ב- 118% ואילו בשנת 2010 המשיך לעלות והוסיף לערכו כ- 17%.

 

 

נקודות חשובות על מדד ת"א צמיחה

  • הושק בשנת 2007 בשווי של 1090 נקודות.
  • מסוג שווי שוק, כלומר משקל המניות נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
  • מתעדכן ומתפרסם כל 15 שניות במהלך יום המסחר, בדומה לשאר המדדים בישראל.
  • סימול בבורסה הוא 'TA-GROWTH'.
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד ת"א צמיחה) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד. 

 

רוצים לדעת עוד על מדדי מניות בישראל? לחצו כאן

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
2.14% דיסקונט השקעות (מס. נייר: 639013)
2.11% איידיאו (מס. נייר: 505016)
2.06% סנו (מס. נייר: 813014)
2.04% וילאר (מס. נייר: 416016)
2.01% דלק אנרגיה (מס. נייר: 565010)
1.99% אפריקה מגורים (מס. נייר: 1097948)
1.96% ביטוח ישיר (מס. נייר: 1083682)
1.80% אגוד (מס. נייר: 722314)
1.69% טלסיס (מס. נייר: 354019)
1.49% ערד (מס. נייר: 731018)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תא צמיחה

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-GROWTH

מספר ני"ע בנכס: לא מוגבל

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תא צמיחה
 
 
 
 
 
גרף תא צמיחה
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח