רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל אביב נדל"ן

 
 

מידע כללי על תל אביב נדל"ן

מדד ת"א נדל"ן כולל את המניות הנכללות בענף נדל"ן ובינוי, ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד. זהו מדד סקטוריאלי, כלומר מדד המייצג ענף מסויים בבורסה. המדד משמש כמדד ייחוס (בנצ'מארק) לענף הנדל"ן בישראל ובהתאם הוא מאפשר לציבור להיחשף למניות משוק הנדל"ן בבורסה הישראלית. הרכב המניות הנכללות במדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודשים יוני ודצמבר, ובמהלכם נגרעות מהמדד מניות של חברות שאינן עומדות בתנאי הסף ומנגד מתווספות מניות העומדות בתנאי הסף.

המדד מתפרסם החל משנת 2005.

 

 

תנאי הסף לכניסה למדד ת"א נדל"ן:

  1. מספר המניות הנכללות במדד יהיה .
  2. משקלה היחסי של כל מניה לא יעלה על 3%.
  3. החברה צריכה להיות רשומה בענף "נדל"ן ובינוי" על פי סיווג הבורסה, ולהימצא במאגר מניות המדדים.

בשנת 2008 פרץ משבר כלכלי חמור בעולם שהשפיע גם על מדד ת"א נדל"ן וגרם לירידת ערכו, אך בשנים שלאחר מכן חזר המדד להציג תשואות גבוהות, כשבשנת 2009 צמח ב- 125% ובשנה שלאחר מכן, 2010, הוסיף וצמח בכ– 15%, וסה"כ השיג תשואה של 300% מנקודת השפל שנרשמה בשיאו של המשבר.

 

 

נקודות חשובות על מדד ת"א נדל"ן

  • התפרסם לראשונה בשנת 2005, ומחיר הבסיס שנקבע לו במועד זה עמד על 278.8 נקודות.
  • מתעדכן כל 15 שניות במהלך יום המסחר בדומה לכלל המדדים בישראל.
  • סימול בבורסה הוא '15-EST'.
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד ת"א נדל"ן) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד.

 

לחצו לצפייה ברשימת תעודות הסל

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
3.27% ארפורט סיטי (מס. נייר: 1095835)
3.23% סאמיט (מס. נייר: 1081686)
3.19% אמות (מס. נייר: 1097278)
3.16% גב ים (מס. נייר: 759019)
3.11% בראק אן וי (מס. נייר: 1121607)
3.10% אלוני חץ (מס. נייר: 390013)
3.09% עזריאלי קבוצה (מס. נייר: 1119478)
3.08% ריט 1 (מס. נייר: 1098920)
3.08% סלע נדלן (מס. נייר: 1109644)
3.07% ביג (מס. נייר: 1097260)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל אביב נדל"ן

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-REAL

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל אביב נדל"ן
 
 
 
 
 
גרף תל אביב נדל"ן
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח