רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל דיב (תל אביב דיבידנדים)

 
 

מידע כללי על תל דיב (תל אביב דיבידנדים)

מדד תל דיב כולל את המניות הגדולות ביותר בבורסה בישראל, המחלקות דיבידנד בתשואה של 2% לפחות, בשתיים מתוך שלוש השנים האחרונות, כאשר שמו הוא קיצור לתל אביב דיבידנדים. בעבר נקרא המדד 'תל דיב 20' כיוון שכלל מניות של 20 חברות בלבד, אך בשנת 2011 נערך במדד שינוי, כך שכעת הוא אינו מוגבל בכמות מניות. המדד מאפשר לציבור לעקוב או להיחשף אחר מניות המחלקות תשואת דיבידנד גבוהה יחסית ולאורך זמן. מטרת תנאי הסף לכניסה למדד, לפיו חייבת החברה לחלק דיבידנד במשך שתיים משלוש השנים האחרונות, נועדה לאפשר לחברות יציבות לאורך זמן להיכנס למדד, גם אם בשנת משבר אחת לא הצליחו לחלק דיבידנד.

המדד מתפרסם החל מחודש יולי בשנת 2006

 

 

תנאי סף לכניסה למדד תל דיב:

  1.  משקל כל מניה יעמוד על 2.5% בלבד.
  2.  הציבור חייב להחזיק במניות החברה, בשווי שלא יפחת מ 400 מליון ₪.

בשנת 2008 פגעי המשבר העולמי הגדול הביאו לירידה בערכו של המדד, אך בשנים שלאחר מכן 'תיקן' המדד את הירידות החדות וחזר להשיג תשואות גבוהות, כשבשנת 2009 עלה ב- 157.52% ובשנת 2010 צמח בעוד כ- 11%. נקודת שיא של המדד התרחשה בדצמבר 2010 כשהוא עמד על רמה של 1447 נקודות, הגבוהה אי פעם.

 

 

נקודות חשובות על מדד תל דיב:

  • הרכב המניות במדד מתעדכן פעם אחת בשנה בלבד, בחודש מרץ.
  • התפרסם לראשונה בשנת 2006, ונקבע לו שער בסיס של 793.57 נקודות.
  • מתעדכן כל 15 שניות במהלך יום המסחר, בדומה לכלל המדדים בישראל.
  • סימולו בבורסה הוא '20TELDIV'
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל דיב) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד.

 

לחצו לצפייה ברשימת תעודות הסל

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
2.14% המלט (מס. נייר: 1080324)
2.14% טבע (מס. נייר: 629014)
1.98% מג'יק (מס. נייר: 1082312)
1.98% רמי לוי (מס. נייר: 1104249)
1.96% כיל (מס. נייר: 281014)
1.94% בינלאומי (מס. נייר: 593038)
1.93% פועלים (מס. נייר: 662577)
1.91% הראל השקעות (מס. נייר: 585018)
1.90% פיבי (מס. נייר: 763011)
1.89% דלק קידוחים יהש (מס. נייר: 475020)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל דיב (תל אביב דיבידנדים)

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TEL-DIV

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל דיב (תל אביב דיבידנדים)
 
 
 
 
 
גרף תל דיב (תל אביב דיבידנדים)
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח