רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל אביב פיננסים

 
 

מידע כללי על תל אביב פיננסים

מדד תל אביב פיננסים כולל את המניות של חברות הפיננסים בישראל, כלומר מניות מענף הבנקים מענף הביטוח ומענף השירותים הפיננסים, העומדות בתנאי הסף של המדד. זהו מדד מרכזי וחשוב אשר משמש כמדד ייחוס (בנצ'מרק) לענף הפיננסים בישראל.

הרכב המניות הכלולות במדד מתעדכן פעמיים בשנה בחודשים יוני ודצמבר, והוא אינו כולל מגבלה על מספר המניות שיכולות להיכלל בו. על למנוע מצב בו מניה אחת משפיעה על המדד באופן מהותי, הוא כולל מגבלת משקל של 15% למניה, כלומר משקלה היחסי של כל מניה הנכללת במדד לא יעלה על 15%. על מנת להבטיח רמה זו, בכל שלושה חודשים נעשה תהליך 'איזון משקולות', במהלכו מאזנים את המשקל היחסי עד לרמה המותרת.

מדד ת"א פיננסים הושק בשנת 2005.

 

 

תנאי הסף לכניסה למדד ת"א פיננסים:

  1.  המניות הכלולות במדד חייבות להיכלל באחד מהענפים: ביטוח, בנקים או שירותים פיננסים.
  2.  החזקות הציבור במניות החברות במדד לא יעלו על 20%.

 

בשנת 2008 חל משבר כלכלי בעולם, ובהתאם לכך ירד ערכו של המדד, אך מיד בסיום השנה הזו ובמהלך השנים שלאחריה, חזר המדד לרמה שבה היה טרום המשבר ואף מעבר לכך, והציג תשואות גבוהות כשבשנת 2009 עלה ב - 127% ובשנת 2010 אף הוסיף לערכו כ – 9%. אירוע משמעותי נוסף התרחש בינואר 2011, כשהמדד טיפס לשיא חדש ונקבע על רמה של 1346 נקודות.

 

 

נקודות חשובות על מדד ת"א פיננסים

  • התפרסם לראשונה בשנת 2005, ונקבע על שער בסיס של 814.18 נקודות.
  • בעבר היה קרוי המדד 'תל אביב פיננסים 15', וביולי 2010 הוא הורחב, ושונה שמו ל 'ת"א פיננסים'.
  • מתעדכן ומתפרסם כל 15 דקות במהלך יום המסחר, בדומה לכלל המדדים בישראל.
  • סימולו בבורסה '100-TA'
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל אביב פיננסים) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד.

 

לחצו לצפייה ברשימת תעודות הסל

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
10.37% בינלאומי (מס. נייר: 593038)
10.35% לאומי (מס. נייר: 604611)
10.29% פועלים (מס. נייר: 662577)
10.22% הראל השקעות (מס. נייר: 585018)
10.21% דיסקונט א (מס. נייר: 691212)
10.08% מזרחי טפחות (מס. נייר: 695437)
7.23% הפניקס (מס. נייר: 767012)
5.99% איידיאיי ביטוח (מס. נייר: 1129501)
4.71% כלל עסקי ביטוח (מס. נייר: 224014)
4.15% מגדל ביטוח (מס. נייר: 1081165)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל אביב פיננסים

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-FIN

מספר ני"ע בנכס: 15

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל אביב פיננסים
 
 
 
 
 
גרף תל אביב פיננסים
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח