רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל אביב בנקים

 
 

מידע כללי על תל אביב בנקים

מדד הבנקים (מדד תל אביב בנקים-5), כולל את המניות של חמשת הבנקים הגדולים בבורסה בישראל. זהו מדד סקטוריאלי, כלומר מדד המייצג ענף בבורסה והוא משמש כמדד ייחוס (בנצ'מרק) לענף הבנקאות בישראל. הרכב המניות הכלולות במדד הבנקים מתעדכן פעמיים בשנה, בחודשים פברואר ואוגוסט, וזאת בהתאם לתנאי הסף לכניסה למדד שנקבעו על ידי הבורסה לניירות ערך. לאור כמות המניות הנמוכה יחסית במדד הבנקים (5), הוא אינו כולל מגבלת משקל כלשהי על המניות בו (בניגוד לרוב המדדים בארץ), כאשר שווי השוק של החברות קובע איזה את המשקל שכל מניה תהווה במדד.

מדד הבנקים החל להתפרסם בבורסה בתל אביב בשנת 1999.

 

תנאי הסף לכניסה למדד הבנקים:

  1.  הציבור חייב להחזיק לפחות ב – 35% ממניות החברה.
  2.  שווי השוק של החברות הכלולות במדד הבנקים יהיה בין חמשת הגדולים בענף הבנקאות בבורסה הישראלית.
  3. המדד יכלול חברות שנכללות בענף הבנקים המסחריים בלבד.

 

בשנת 2008 פרץ משבר עולמי גדול ובהתאם מניות הבנקים נפגעו מכך, למרות זאת בשנתיים שלאחר מכן, חזרו הבנקים לפעילות עסקית ענפה והשיגו תשואות גבוהות, כשבשנת 2009 עלה מדד ת"א בנקים בכ- 114% ובשנת 2010 רשם עלייה נוספת של כ- 7%.

 

 

נקודות חשובות על מדד הבנקים-5

  •  הושק בשנת 1999 וערכו נקבע על שווי של 366.88 נקודות. 
  • מסוג שווי שוק, כלומר משקל המניות נקבע לפי השווי היחסי ביניהם בשוק המניות בישראל.
  •  סימול בבורסה הוא 'TABANK'.
  •  מתעדכן כל 15 שניות במהלך יום המסחר.
  •  החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל אביב בנקים) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר מדד הבנקים לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד.

 

לחצו לצפייה ברשימת תעודות הסל

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
33.23% לאומי (מס. נייר: 604611)
33.06% פועלים (מס. נייר: 662577)
15.45% דיסקונט א (מס. נייר: 691212)
12.26% מזרחי טפחות (מס. נייר: 695437)
6.01% בינלאומי (מס. נייר: 593038)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל אביב בנקים

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-BANK5

מספר ני"ע בנכס: 5

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל אביב בנקים
 
 
 
 
 
גרף תל אביב בנקים
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח