רשימת תעודות סל להדפסה
 
נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל אביב 90

 
 

מידע כללי על תל אביב 90

מדד תל אביב 90 כולל את המניות של 90 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בישראל, הבאות לאחר החברות הנכללות במדד תל אביב 35. המדד אשר מתפרסם החל משנת 1999, הינו מרכזי ומוביל בבורסה לניירות ערך בתל אביב, וכולל מספר רב יחסית של חברות, בהן חברות גלובאליות הפועלות במדינות שונות בעולם וכאלו הפעילות בשוק המקומי בלבד. המדד מהווה בנצ'מרק לשוק המניות הישראלי לאור הפיזור הסקטוריאלי הרחב שלו, שכן הוא כולל את מרבית הסקטורים העסקיים בישראל.

המניות המרכיבות את המדד, בתוספת אלו הכלולות במדד ת"א 35, מרכיבות יחד את מכלול המניות הכלולות במדד ת"א 125. הרכב המניות הנכללות במדד מתעדכן פעמיים בשנה בחודשים פברואר ואוגוסט, כאשר במהלך העדכון נגרעות ממנו מניות של חברות להן שווי שוק נמוך או גבוה מדי ביחס לקריטריונים העומדים כתנאי לכניסה או יציאה מהמדד. חברות בעלות שווי שוק גבוה עוברות להיכלל במדד תל אביב 35 ואלו הנמוכות מדי נפלטות אל יתר המניות בשוק שאינן בין 125 הגדולות. באופן דומה, מתווספות למדד חברות חדשות שהגיעו לתנאי הסף לכניסה.

 

 

תנאי הכניסה למדד ת"א 90:

  1. הציבור חייב להחזיק לפחות ב- 35% ממניות החברה.
  2. מניית החברה צריכה להיות בין 200 המניות הסחירות ביותר בבורסה בישראל ולהיכלל במאגר הבורסה למדדים.

 

על מנת למנוע מצב בו מניה של חברה מסויימת תהיה בעלת השפעה גבוהה על המדד, נקבע כי המדד יכלול מגבלת משקל של 2% למניה. על מנת להבטיח רמה זו, אחת לשלושה חודשים נעשה תהליך שנקרא 'איזון משקולות', במהלכו מאזנים את החלק היחסי של כל מניות המדד כך שיתאימו למגבלת המשקל. המדד נחשב כמדד בעל  פיזור סקטוריאלי גבוה יחסית והוא מהווה מקור המשקף את מצב שוק המניות  הישראלי למרות  היותו מושפע גם משוקי מניות אחרים בעולם.

 

על אף המשבר העולמי שפרץ בעולם בשנת 2008 וירידת ערך המדד בשנה זו, חזר מדד תל אביב 90 להציג עליות נאות ובשנתיים שלאחר מכן כבר חזר להיסחר ברמות המחירים טרום המשבר, כשבשנת 2009 עלה ב- 149% ואילו ב- 2010 עלה ב- 16%. אירוע משמעותי נוסף נרשם ברבעון הראשון של שנת 2014, בו נגע המדד בשיא היסטורי כשהגיע לרמה של 1400 נק'.

 

 

נקודות חשובות על מדד ת"א 90

  • הושק בשנת 1999 בשווי של 299.89 נקודות.
  • מסוג שווי שוק, כלומר משקל המניות נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
  • מתעדכן ומתפרסם כל 15 שניות במהלך יום המסחר, בדומה לשאר המדדים בישראל.
  • סימולו בבורסה הוא 'TA-90'.
  • החל מינואר 2009, הפכו כל המדדים בישראל (וביניהם מדד תל אביב 90) להיות מתואמי תשואת דיבידנד ברוטו. הדבר אומר שחישוב מחיר המדד לוקח בחשבון את כל הדיבידנדים המחולקים ברוטו (ללא ניכוי מס), ולמעשה 100% מהדיבידנדים ברוטו כלולים בשער המדד.

 

לחצו לצפייה ברשימת תעודות הסל

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
2.41% לייבפרסון (מס. נייר: 1123017)
2.15% רציו יהש (מס. נייר: 394015)
2.14% רמי לוי (מס. נייר: 1104249)
2.13% נובה (מס. נייר: 1084557)
2.08% חילן (מס. נייר: 1084698)
2.07% גב ים (מס. נייר: 759019)
2.07% מטריקס (מס. נייר: 445015)
2.01% כלל עסקי ביטוח (מס. נייר: 224014)
2.01% ריט 1 (מס. נייר: 1098920)
1.97% יואל (מס. נייר: 583013)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 19/05/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל אביב 90

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-90

מספר ני"ע בנכס: 90

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל אביב 90
 
 
 
 
 
גרף תל אביב 90
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח