נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מדד תל אביב 35

 
 

מידע כללי על תל אביב 35

מדד תל אביב 35 (נקרא גם: מדד המעו"ף – מכשירים עתידיים ופיננסיים) הינו מדד המניות המרכזי בישראל והוא כולל את 35 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בתל אביב. מדד תל אביב 25 הינו מסוג שווי שוק ומשמש כמדד ייחוס (בנצ'מארק) עבור שוק המניות הישראלי. יש לציין כי על המדד נסחרות גם אופציות מעו"ף שהינן בעלות סחירות גבוהה.

מדד ת"א 35 אינו מכיל חברות ענק ישראליות שאינן רשומות למסחר בבורסה בישראל ולכן הן אינן מורשות להיכלל בו. לעומתן, חלק מהמניות במדד הן דואליות, כלומר נסחרות במספר בורסות במקביל ובעצם יוצרות קשר ישיר בין ביצועי המדד לביצועי מדדים אחרים בעולם, בעיקר מדדים אמריקאים. הרכב מדד תל אביב 35 מתעדכן פעמיים בשנה. כמו כן, קיימת מגבלה לפיה משקל מניה לא יעלה על 7%. המדד מתפרסם החל משנת 1999.

 

תנאי כניסה למדד תל אביב 35

 1. על החברה להיות בין 35 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בישראל.
 2. על החברות במדד תל אביב 35 להיכלל במאגר המניות למדדים של הבורסה.
 3. על החברה להקצות לפחות 35% ממניותיה לאחזקות הציבור.

 

נקודות חשובות על מדד תל אביב 35

 • מדד תל אביב 35 הושק לראשונה בחודש יוני בשנת 1999.
 • נקרא גם מדד המעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסיים).
 • הרכב המדד מתעדכן אחת לחצי שנה.
 • מסוג שווי שוק, כלומר משקל המניות במדד נקבע לפי השווי היחסי ביניהן.
 • ת"א 35 מתעדכן ומתפרסם מדי 15 שניות במהלך יום המסחר.
 • כמות המניות במדד לא תפחת ולא תעלה על 35.
 • מסוג מתואם דיבידנד ברוטו, כלומר מחיר המדד לוקח בחשבון את הדיבידנדים שחולקו על ידי החברות הנכללות בו ללא ניכוי מס.
 • סימולו בבורסה הוא 'TA-35'.

 

לחצו לצפייה ברשימת תעודות הסל

 
 
 
חלוקה סקטוריאלית
 
מדינות

הנתונים נכונים לתאריך 22/07/2018
 
 
 
החזקות עיקריות
 
תשואות שנתיות - נכס הבסיס
משקל חברה
7.17% פריגו (מס. נייר: 1130699)
7.10% פועלים (מס. נייר: 662577)
7.04% נייס (מס. נייר: 273011)
6.95% לאומי (מס. נייר: 604611)
6.85% טבע (מס. נייר: 629014)
6.34% פרוטרום (מס. נייר: 1081082)
4.80% כיל (מס. נייר: 281014)
4.74% דיסקונט א (מס. נייר: 691212)
4.04% אלביט מערכות (מס. נייר: 1081124)
3.52% מזרחי טפחות (מס. נייר: 695437)

ייצוא הרכב המדד ל-PDF   |   הרכב המדד המלא   |   נתוני ההחזקות העיקריות נכונים לתאריך 22/07/2018
 
 
 
על נכס הבסיס
 
שם הנכס: תל אביב 35

שם הבורסה: TASE

בלומברג: TA-35

מספר ני"ע בנכס: 35

 
 
 
 
תעודות סל קשורות למדד תל אביב 35
 
 
 
 
 
מאמרים וסקירות
 
 
 
 
 
גרף תל אביב 35
 
 
 
 
 
למחלקת קשרי יועצים: 0777-18-18-11, לדסק מוסדיים: 03-6110470
 
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך. הצעת תעודת הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף של החברות מקבוצת תכלית אינדקס, בדוחות הצעת המדף  ובדיווחים המיידים של  החברות מקבוצת תכלית אינדקס  מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור - ניתן לעיין בתשקיפי החברות מקבוצת תכלית אינדקס, דוחות הצעת המדף ובדיווחי החברות מקבוצת תכלית אינדקס באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך: www.tase.co.il ט.ל.ח