נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

מדוע נוצר הקוונטו?
 


נטרול מטבע מול מדד הינו פעולה רציפה. כדי לשמור על נטרול המטבע, יש לבצע התאמות רציפות בין שינויי המדד לבין שינויי המטבע. שינויים אלה יכולים להניב רווחים או הפסדים – הגדרת הקוונטו.