נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

מה זה קוונטו (Quanto)?
 


קוונטו הוא תוצאת החשיפה הנוצרת בעת ביצוע פעולות נטרול המטבע והוא מהווה חלק בלתי נפרד מעלויות נטרול המטבע. הקוונטו יכול להיות חיובי או שלילי, כלומר כתוצאה מהקשר בין המדד למטבע בו נסחר המדד יווצר לעיתים רווח ולעיתים יווצר הפסד וזאת מפעולות נטרול המטבע.