נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

מהי מחסנית של מנפיק תעודת סל?
 


מחסנית של מנפיק תעודת סל היא כמות היחידות הניתנות להצעה לציבור על ידי החברה המנפיקה בהתאם לתשקיף התעודה.