נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

מהו מקדם דמי ניהול?
 


מקדם דמי הניהול מייצג את דמי הניהול שנגבו ממחיר התעודה עד לאותו מועד, ביחס למחיר ההנפקה והוא חלק מנוסחת השווי ההוגן.

ביום ההנפקה מקדם דמי הניהול תמיד יהיה 1 ולאחר מכן המקדם ילך ויקטן בכל יום לפי גובה דמי הניהול השנתיים חלקי 365. לדוגמא, בתעודה בה דמי הניהול עומדים על 1%, לאחר שנה מקדם דמי הניהול יעמוד על 0.99. בתעודות שלא גובות דמי ניהול מקדם דמי הניהול יעמוד על 1.