נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

מה פירוש הדירוג AAA Milc?
 


Aaa MILC הוא דירוג הניתן על ידי חברת הדירוג 'מידרוג'. דירוג זה מדרג את יכולתה של חברת תעודות סל לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי תעודות הסל, בהתאם להתחייבויות התשקיפיות והחלטות דירקטוריון החברה. דירוג Aaa MILC הינו הדירוג הגבוה ביותר שניתן בסוג זה של דירוג. פירוש המונח MILC הוא Managed Index Linked Certificate.