נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

מדוע יש לבצע גלגול חוזים עתידיים?
 


על מנת לעקוב אחר מחיר סחורה מסוימת, חלק מתעודות הסל בישראל העוקבות אחר סחורות, מחויבות להחזיק את החוזה הקצר ביותר על אותה הסחורה, וזאת על פי התשקיף והוראות הרגולציה. כאשר חוזה עומד לפקוע, מגלגת החברה את החוזה. כלומר, מוכרת את החוזים המוחזקים על ידה ועומדים לפקוע, ורוכשת את החוזים הקצרים הבאים בתור.

חשוב לזכור כי גם לקוח אשר היה רוכש את חוזה הסחורה (נפט, גז) הקצר ישירות, היה נחשף למצב של הקטנת או הגדלת כמות החוזים היחסית אותה הוא מחזיק בדיוק כפי שמתואר לעיל.

קרא עוד על אופן החישוב של תכלית נפט