נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

האם נכס בסיס של תעודת סל יכול להשתנות?
 


ביום הנפקת תעודת סל קובע מנפיק תעודת סל את נכס הבסיס שישמש את התעודה לכל אורך חייה. כהגדרה, הרשומה אף בתשקיף תעודת הסל, נכס בסיס זה לא משתנה. אולם לעיתים יתכנו מצבים חריגים בו על מנפיק התעודה לבצע התאמות מינוריות להגדרת הנכס בשל, חוסר סחירות של נכס הבסיס או שינוי חיצוני בנכס. דוגמה לכך ראינו לאחרונה כאשר הבורסה שינתה את מאפייני מדד תל-דיב 20 ,אשר כלל 20 מניות, והפכה אותו למדד תל דיב (תל אביב דיבידנדים) הכולל מספר מניות גדול יותר. כתגובה, התאימו חברות תעודות הסל את נכס הבסיס ממדד תל-דיב 20 למדד תל-דיב.

בכל מקרה, למנפיק תעודות סל יש אפשרות להחליף נכס בסיס לנכס מקביל, בטיעונים שהם לטובת המשקיע.