נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

מדוע אני לא מקבל דיבידנדים/ריבית מתעודת סל שאני מחזיק?
 


בכל מדדי המניות והאג"ח הנסחרים בבורסה בארץ קיים מנגנון של תיאום תשואה ברוטו. כלומר, מדדים אלו כבר כוללים בתוכם את הדיבידנדים והריביות שחולקו על ידי ניירות הערך הכלולים במדד. אי לכך גם מנפיק תעודת סל המנהל תעודת סל על מדד בארץ, דואג להשקיע מחדש את התקבולים בתוך מחיר התעודה.

באשר למדדי מניות בחו"ל, חלק מתעודות הסל עובדות על פי עיקרון ה- REINVEST ומבצעות השקעה אוטומטית מחדש של התקבולים (דיבידנדים וריביות), כפי שתואר לעיל. שימוש בעקרון ה- REINVEST עשוי לאפשר למשקיע לייעל את תיק ההשקעות ואף לחסוך עלויות תפעוליות ומיסוייות.