נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

מה קורה לכסף שהשקעתי בתעודת סל במקרה של פקיעה (המרה כפויה)?
 


מבחינת מחזיק התעודה, מנגנון הפקיעה דומה מאוד למנגנון של מימוש\מכירת תעודת סל. לאחר שמתרחש טריגר ההמרה, ביום הפקיעה נמחקות תעודות הסל מהמסחר בבורסה ותמורתן מועברת לחשבון הבנק\חבר הבורסה של המחזיקים בתעודה. תמורת הפקיעה נקבעת על פי השווי ההוגן של התעודה ביום ההמרה, בהתאם לרשום בתשקיף של אותה תעודת סל.