נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

מהי המרה כפויה של תעודת סל?
 


המרה כפויה הינה מצב בו מנפיק תעודת סל מסוימת צריך לפקוע את תעודת הסל. המנפיק יפעל על פי הרשום בתשקיף התעודה באשר לתהליך זה. הצורך להמיר תעודת סל יכול לנבוע מגורמים שונים כאשר הגורמים השכיחים ביותר הם שמופעל טריגר המרת תעודת סל מסוג שורט שהגיעה לתנאי הפקיעה, או פקיעה בשל חוסר אטרקטיביות לציבור המשקיעים (יתכנו גם מקרים של המרה כפויה לפי שיקול דעת המנפיק).

מנגנון המרה כפויה יכלול פרסום הודעה מראש על קיום הליך הפקיעה, מספר ימי המסחר שנותרו ויום הסליקה בו ימחקו תעודות הסל ותמורתן תעבור למחזיקי התעודה. פרסום זה יופיע באתרי הבורסה והרשות לניירות ערך.