נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

מה פירוש המונח "עשיית שוק" של מנפיק תעודות סל?
 


עושה שוק, הוא ספק נזילות. מנפיק תעודת סל מעורב בשלב המסחר הרציף באופן פעיל. פעילותו מתבטאת בהזרמת ביקושים והיצעים, בהיקפים גדולים יחסית, לתעודות סל אותן הנפיק. עובדה זו מאפשרת למשקיעים המעוניינים לרכוש או למכור תעודות סל, לעשות זאת ביתר קלות.

בנוסף, ומכיוון שמחיר תעודת סל אמור לשקף את מחיר נכס הבסיס (מדד אג"ח, מדד מניות, סחורה או מטבע) בכל רגע נתון, דואג המנפיק להתאים את מחיר תעודת הסל למחיר נכס הבסיס.

ישנן תעודות סל שבהן קיים עושה שוק פורמלי (רשמי) וקיים תעודות סל שבהן קיים עושה שוק שאינו פורמלי. בכל מקרה, עושה השוק בתעודות סל מספק נזילות בכל מצב.