נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

איך יתכן מצב בו תעודות סל העוקבות אחר אותו המדד נסחרות במחיר שונה?
 


יתכנו כמה מצבים שיגרמו להבדל מסוג זה. הבסיס לשוני נובע בעיקר מהעובדה שפרמטרים כגון דמי ניהול, ריבית ודיבידנדים מתווספים או נגרעים ממחיר התעודה.

למשל:

1. שוני בתנאי שתי תעודות סל יגרום לשוני במחיריהן. נניח שתי תעודות סל שמחיר נכס הבסיס שלהן הוא 100. אם תעודה א' גובה 1% דמי ניהול, ותעודה ב' גובה 0.8%, הרי שכעבור שנה מחירה של תעודה א' יהיה 99, בעוד שמחירה של תעודה ב' יהיה 99.2 (בניכוי תשואת נכס הבסיס).

2. בהתאם לסעיף הקודם, גם אם שתי תעודות הסל בעלות תנאים זהים, אולם הונפקו במועדים שונים, מחיריהן יהיו שונים.

בנוסף, יש לזכור כי מנפיק תעודת סל קובע את מחיר התעודה, ביום ההנפקה, בהתאם לצרכיו. כך יכול להיות מנפיק שמחיר תעודת הסל שלו יהיה שווה למדד כפול 10, ומנפיק אחר שמחיר התעודה שלו יהיה שווה למחיר המדד כפול 100. במילים אחרות, כל יחידת תעודת סל של מנפיק ב', תהיה שווה לעשר יחידות תעודת סל של מנפיק א'. ההיגיון דומה לשטר של 10 ₪ לעומת שטר של 100 ₪.