נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

אם מניה הכלולה במדד מחלקת דיבידנד/ריבית, האם הוא מחולק למחזיק תעודת סל?
 


כל מדדי המניות בבורסה בתל אביב מוגדרים כמדדים מתואמי תשואה. כלומר, שערי המדדים מגלמים בתוכם את התקבולים (דיבידנדים וריביות) המחולקים על ידי ניירות הערך הכלולים במדד. מאידך, חלק ממדדי מניות חו"ל (בינלאומיים) אינם מגלמים בתוכם את הדיבידנד, ומנפיק תעודת הסל עשוי לפיכך להחזיר את הדיבידנד למשקיע, או לחלק את הדיבידנד אחת לתקופה, או לצבור את הדיבידנדים ולהשקיע אותם מחדש בתעודה (שיטת ה- Reinvest), בהתאם לסוג התעודה ותנאיה.