נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

מדוע קיים פער באחוז השינוי של תעודת סל לעומת אחוז השינוי במדד אחריו היא עוקבת?
 


מחיר תעודת סל מחושב על פי המחירים האחרונים של העסקאות בתעודת הסל. אם בסוף יום המסחר לא בוצעו עסקאות בתעודת סל מסוימת, מחיר התעודה עשוי להיות שונה ממחיר המדד. אולם, עם פתיחת יום המסחר למחרת, מותאם מחיר התעודה למחיר המדד באופן מיידי.

קרא עוד על מאפייני תעודות סל