נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

האם מחזורי המסחר רלוונטיים לבחירת תעודות סל?
 


כתוצאה מקיומו של עושה-שוק, היקף מחזורי המסחר בתעודות סל אינו קריטריון רלוונטי (בשונה מניירות ערך אחרים הנסחרים בבורסה). הסיבה לכך היא שעושה השוק יכול למכור או לקנות מהמשקיע כל כמות של תעודות סל, גם אם אינה מוצגת על המסך, וזאת בשל קיומו של מלאי זמין בכל עת. מכאן שאיכותו ומקצועיותו של עושה-השוק הן פרמטר מרכזי.