נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

מדוע מחיר תעודת סל אינו תמיד זהה למחיר המדד אחריו היא עוקבת?
 


למחיר המדד אחריו עוקבת תעודת סל מתווספים פרמטרים נוספים מעבר למחיר המדד. בין פרמטרים אלו ניתן למנות דברים כגון:

1. דמי ניהול או תקבולים (דיבידנדים/ריביות) צבורים.

2. לגבי תעודות סל בינלאומיות – עשוי להיווצר שוני בשל שינויים בשערי חליפין, או בשל העובדה שהמדד אחריו עוקבת תעודת הסל הינו מדד שאינו כולל דיבידנדים, בעוד שהתעודה מתואמת תשואה, היינו – כוללת דיבידנדים.

3. מחיר המדד מחושב על-פי המחירים האחרונים של העסקאות במניות הכלולות במדד, ואילו מחיר תעודת הסל מחושב על-פי מחירי ההתכסות בעת ביצוע העסקות.

4. לגבי תעודות סל המחלקות ריבית, כגון תעודות סל העוקבות אחר שערי מטבע, תעודות סל סחורה או תעודות סל בחסר (שורט) - מחיר תעודת הסל כולל ריבית צבורה.

5. במקרה של תעודת סל סחורה העוקבת אחר מחיר חוזה הסחורה, בעת מעבר מהחוזה הקצר לחוזה הקצר הבא אחריו, עשויים להיווצר רווחים או הפסדים החלים על המשקיע.

קרא עוד על מאפייני תעודות סל