נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 
שאלות ותשובות
 
 
טקסט חופשי
  לפי נושאים
   
  

האם תשואת תעודת סל זהה לתשואת המדד אחריו היא עוקבת?
 


תעודת סל עוקבת אחר המדד הרציף, ומכאן שהתשואה להשוואה היא המדד בנקודת זמן הקנייה, בהשוואה למדד בנקודת זמן המכירה - ולא בהשוואה למדד שנקבע בסוף היום.

בתעודות סל המחלקות חלק או את כל הפער בין הדיבידנד ברוטו לדיבידנד נטו - אם מנטרלים עלויות אותן גובה המנפיק (אם קיימות כאלה), תשואת תעודת הסל עשויה להיות גבוהה מתשואת המדד.

לגבי תעודות סל על מדדי חו"ל – יכול להיווצר שוני בתשואה בשל שינויים בשערי חליפין.

תעודות סל נושאות עלויות שונות - דמי ניהול, מעבר בין חוזים וכולי.

קרא עוד על מאפייני תעודות סל