נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מהי תעודת סל?

 

תעודות סל הן ניירות ערך הנסחרים בבורסת ת"א ומאפשרים עקיבה אחר מדדי מניות, מדדי אג"ח, שערי מטבע חוץ (מט"ח), סחורות או נכסי בסיס אחרים.

כיצד נקבע מחיר תעודת הסל?

מחיר תעודת הסל נגזר ממחיר נכס הבסיס אליו היא צמודה ועל פי נוסחה הקבועה מראש בתשקיף התעודה. קיומה של נוסחה זו, יוצר קשר מתמטי בין מחיר נכס הבסיס לבין מחיר התעודה. למשל, רכישת תעודת סל העוקבת אחר מדד הנאסד"ק 100, מדד מוביל במגזר הטכנולוגיה בארה"ב והכולל את 100 החברות הטכנולוגיות הגדולות והסחירות ביותר בבורסת הנאסד"ק, דומה לרכישת כל 100 המניות הנכללות במדד על פי משקלן היחסי במדד, בניכוי דמי ניהול במידה ואלו קיימים וללא כל צורך בהמרת המטבע (משקלים לדולרים) ובעלויות הנובעות מהמרה זו.

 

כשמשקיע רוכש תעודת סל, נוצרת התחייבות של המנפיק מול המשקיע. על המנפיק לרכוש את נכס הבסיס כדי ליצור מצב של אחידות בין התחייבויותיו (תעודות הסל שנמכרו) לבין הנכסים אותם הוא מחזיק כנגדן. פעולת הרכישה של המנפיק נקראת התכסות. המנפיק משמש כעושה שוק על-פי התחייבות או באופן וולנטרי ומספק ציטוטי קנייה ומכירה באופן שוטף. כמו כן, המשקיע יכול לבצע המרה של החזקותיו בכל עת.

 המסחר בתעודות סל

תעודות הסל נסחרות בכל שעות היום במהלך המסחר בבורסה בתל אביב, בדומה למניה רגילה. תעודת הסל מונפקת לתקופת זמן קצובה וידועה מראש - בדרך כלל, כמה עשרות שנים.

 

הרעיון ממנו "נולדו" תעודות הסל החל במחקרים שנעשו בשנים האחרונות בתחומי ההשקעות ומהם עלה כי עיקר התשואה בתיק ההשקעות נובע מהקצאת הכספים לאפיקים השונים (Asset Allocation) וכי חלק שולי ממנה נובע מבחירה מדויקת של ניירות ערך.

 

מחקרים אלו הפריכו את המיתוס שאמר כי בחירת הנכסים (Stock / Bond Picking) על ידי הערכות מסוימות, היא המבדלת את התשואות של מנהל השקעות אחד ממשנהו.

 

שינוי התפיסה הוליד את תעודות הסל שתכליתן היא מעקב אחרי נכסי בסיס שונים כדוגמת מדדים, מטבעות סחורות וכולי.

 

בשנים האחרונות, הפכו תעודות הסל למכשיר השקעה פופלארי בקרב המשקיעים בשוק ההון. תעודות הסל החלו את דרכן באמצע העשור האחרון וכיום מנהל ענף תעודות סל כ- 58 מיליארד שקלים, במאות תעודות סל מסוגים שונים.

 

ענף תעודות הסל צומח בישראל בצורה עקבית מזה מספר שנים ובהתאם להתפתחות מואצת בעולם, של מוצרים עוקבי מדדים, בינלאומיים (ETF) הנסחרים בשוקי חו"ל.


מדריכים נוספים:
מאפייני תעודות סל
סוגי תעודות סל
שורטים וממונפות
תכלית נפט
מדריך בלובמברג

לצפייה בתעודות הסל של תכלית