נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

חישוב מחיר תעודת סל - תכלית נפט

 

 

איך מחושב מחיר תעודת סל תכלית נפט?


הנוסחה לחישוב מחיר תכלית נפט *:

 

נוסחה לחישוב מחיר תכלית נפט

 

 

מחיר חוזה

תעודת סל תכלית נפט עוקבת אחר החוזה הקצר מסוג Brent Crude Oil. ניתן לצפות במסחר בחוזים ובתאריכי פקיעתם באתר האינטרנט של בורסת ה- ICE בכתובת: www.theice.com.

 

מקדם מעבר/גלגול

על-פי תשקיף התעודה, תכלית מחוייבת להחזיק את חוזה הנפט Brent Crude Oil הקצר ביותר. על כן, בכל חודש עם פקיעת החוזה הקצר תכלית מבצעת מעבר (גלגול) מהחוזה הקצר העומד לפקוע אל החוזה הבא אחריו.

 

שער הדולר

החוזים העתידיים על הנפט נקובים בדולרים, ולכן שער הדולר הרציף משפיע על מחיר התעודה.

 

מקדם ריבית

שיעור הריבית בתעודה הינו LIBOR דולר ארה"ב שבועי בניכוי 1.5%. במידה ונצברת ריבית היא מהווה חלק ממחיר התעודה.**

 

 

* נוסחת החישוב המוצגת לעלי הינה נוסחה לחישוב מהיר באגורות במהלך המסחר הרציף, ואינה משמשת כנוסחת ההמרה לתעודת הסל תכלית נפט.

** לא יפחת מ- 0%.  


הקשר בין השפעת גלגול החוזים למקדם המעבר

בכדי לעקוב אחר מחיר הנפט, מחזיקה החברה את חוזי הנפט. על פי תשקיף התעודה, מחזיקה החברה את החוזה הקצר ביותר על הסחורה. לפני פקיעת החוזה מגלגת החברה את החוזה - כלומר, מוכרת את החוזה המוחזק על ידה ואשר עומד לפקוע, ורוכשת את החוזה הקצר הבא אחריו.

 

לעיתים קיים פער בין מחיר החוזה אותו מוכרת החברה לבין מחיר החוזה הנרכש. מקדם המעבר/הגלגול מגלם את היחס בין כמות החוזים שנמכרו לבין כמות החוזים שנרכשו. יחס זה נגזר מהפער בין מחירי החוזים.

 

דוגמא מספרית לתמחור גלגול חוזה נפט:

מחיר חוזה מרץ - 45$

מחיר חוזה אפריל - 46$

 

במצב המתואר לעיל, החוזים לחודש אפריל אותם נרכוש יקרים מהחוזים לחודש מרץ הפוקעים אותם נמכור, ולכן יש להתאים את מקדם המעבר בצורה הבאה:

נחלק את מחיר החוזה הקצר במחיר החוזה הארוך-  45/46=0.9782

 

 

דוגמא מספרית לתמחור גלגול חוזה נפט

 

ניתן לראות כי לאחר הגלגול, מחיר תעודת הסל לא השתנה. מאידך, בעקבות הגלגול חל שינוי במקדם המעבר שירד מ-1 ל- 0.9782. מכאן נובע כי לפני הגלגול היתה לנו חבית 1 השווה ל- 45$ ולאחר הגלגול יש לנו 0.9782 חבית השווה 46$.

מבחינה כספית מצב מחזיק תעודת הסל לא השתנה אך רמת החשיפה לחוזה קטנה.

באותה מידה קיים מצב הפוך בו מחיר החוזה הנרכש יהיה נמוך ממחיר החוזה הנמכר, במצב כזה חשיפת המשקיע לחוזה על הנפט תגדל.

חשוב לזכור כי גם לקוח אשר היה רוכש את חוזה הנפט הקצר ישירות, היה נחשף למצב של הקטנת או הגדלת כמות החוזים היחסית אותה הוא מחזיק בדיוק כפי שמתואר לעיל.

 

 


מדריכים נוספים:
מהי תעודת סל
מאפייני תעודות סל
סוגי תעודות סל
שורטים וממונפות
מדריך בלובמברג