נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

פרופיל חשיפה

 

מטרת הסיווג

ההחלטה על פרסום פרופיל החשיפה הינה תוצאה של מהלך משותף שיזם איגוד תעודות הסל, יחד עם רשות ניירות ערך, שמטרתה הגברת השקיפות למשקיעים בתעודות סל, כפי שמקובל בקרנות הנאמנות. לשם כך, הוציאה הרשות, הוראה לכלל החברות לפרט את פרופיל החשיפה של תעודות הסל על פי שלוש קטגוריות:

 

1.       חשיפה למניות

סימול התעודה נע בין 0 המבטא אי חשיפה למניות ועד 6 המבטא שיעור חשיפה של מעל 200% למניות.

 

2.      חשיפה למט"ח

סימול התעודה נע בין 0 המבטא אי חשיפה למט"ח, ובאותיות לועזיות גדולות בין A המבטא עד 10% חשיפה למט"ח ועד  F - מעל 200% חשיפה למט"ח.

 

3.       חשיפה לסיכון אשראי

סימול התעודה נע בין 0 המבטא שלא קיימת חשיפה מהותית לסיכון אשראי, ובאותיות לועזיות בין A ל- C המבטא את דירוג החוב של המוסדות הפיננסים מהגבוה לנמוך בהתאמה, כאשר בנוסף, קיים שוני בין חשיפה למוסדות פיננסים בישראל בלבד, לבין חשיפה למוסדות פיננסים בישראל ובחו"ל הבא לידי ביטוי בסימן אותיות לועזיות קטנות בין a ל- c

 

להלן, טבלת פרופיל החשיפה לתעודת סל ספציפית:

 

פרופיל חשיפה לתעודת סל ספציפית

1. חשיפה
למניות

0

ללא חשיפה

1

עד 10%

2

עד 30%

3

עד 50%

4

עד 120%

5

עד 200%

6

מעל 200%

2. חשיפה
למט"ח

0

ללא חשיפה

A

עד 10%

B

עד 30%

C

עד 50%

D

עד 120%

E

עד 200%

F

מעל 200%

3. החשיפה לסיכון אשראי מוגבלת למוסדות פיננסים

0

בהתאם למדיניות ההשקעות, אין בתעודה חשיפה מהותית לסיכון אשראי

 

A

בהתאם למדיניות ההשקעות, חשיפה מהותית לסיכון אשראי תהיה מוגבלת למוסדות פיננסיים, בישראל, בדירוג חוב גבוה בלבד, ובלבד שאין בתעודה חשיפה לסיכון אשראי של מוסדות בדירוג חוב נמוך
 

a

בהתאם למדיניות ההשקעות, חשיפה מהותית לסיכון אשראי תהיה מוגבלת למוסדות פיננסיים, בישראל ובחו"ל, בדירוג חוב גבוה בלבד, ובלבד שאין בתעודה חשיפה לסיכון אשראי של מוסדות בדירוג חוב נמוך
 

B

בהתאם למדיניות ההשקעות, חשיפה מהותית לסיכון אשראי תהיה מוגבלת למוסדות פיננסיים, בישראל, בדירוג חוב בינוני ומעלה בלבד
 

b

בהתאם למדיניות ההשקעות, חשיפה מהותית לסיכון אשראי תהיה מוגבלת למוסדות פיננסיים, בישראל ובחו"ל, בדירוג חוב בינוני ומעלה בלבד
 

C

בהתאם למדיניות ההשקעות, מותרת חשיפה מהותית לסיכון אשראי למוסדות פיננסיים, בישראל, שאינם מדורגים או בדירוג חוב נמוך
 

c

בהתאם למדיניות ההשקעות, מותרת חשיפה מהותית לסיכון אשראי לגופים, בישראל ובחו"ל, שאינם מדורגים או בדירוג חוב נמוך.