נתוני שווי הוגן יומיים
 
 


  * תעודות סל עם מחזור המסחר הגבוה ביותר  
 
 

מאפייני תעודות סל

 

נגישות

תעודות הסל הן כלי סחיר המאפשר כניסה ויציאה באופן מיידי ויעיל למדדי אג"ח (אגרות חוב), מדדי מניות ישראלים, מדדי מניות חו"ל, מטבעות (מט"ח), סחורות וכדומה.

 

סחירות

תעודות סל הן ניירות ערך הנסחרים בכל שעות המסחר הרציף בבורסה בתל-אביב.

 

פיזור

רכישה של תעודת סל על מדד מניות, כמוה כרכישה של כל המניות באותו מדד, לפי משקלן היחסי במדד. לכן רכישתה של תעודת הסל יוצרת פיזור, המפחית את הסיכון בתיק ההשקעות.

 

נזילות

עשיית שוק לנייר ערך היא אחד המאפיינים החשובים של תעודות סל אשר בהן קיים עושה שוק לנייר, המספק מחירי קנייה ומכירה באופן רציף. קיומו של עושה שוק הן כקונה והן כמוכר של תעודות סל, הוא המאפשר את הנזילות הגבוהה שלהן.
בפועל, מחזיק עושה השוק מלאי של תעודות סל רדומות, אותן הוא מוכר למשקיע. בעסקה הפוכה, כאשר המשקיע רוצה למכור את תעודות הסל, עושה השוק הוא הקונה אותן ממנו. עסקאות אלה נעשות הן במסגרת המסחר בבורסה והן בעסקאות מחוץ לבורסה.
כתוצאה מקיומו של עושה שוק, היקף המחזורים בתעודות הסל אינו קריטריון רלוונטי (בשונה מניירות ערך אחרים הנסחרים בבורסה): עושה השוק יכול למכור או לקנות מהמשקיע כל כמות של תעודות סל, גם אם אינה מוצגת על המסך, וזאת בשל קיומו של מלאי זמין בכל עת. מכאן, שאיכותו ומקצועיותו של עושה השוק הן פרמטר מרכזי. במקביל, מתבצעות כל הזמן עסקאות בין משקיעים במסגרת המסחר השוטף.

 

המרה

ניתן להמיר תעודות סל למניות הכלולות במדד, למטבע, או לשווי כספי של המדד או הסחורה. ההמרה נעשית בהתאם לאופי התעודה ומנגנון ההמרה, כמתואר בתשקיפים של תעודות הסל.

מנגנון ההמרה כולל בקשת המרה של הלקוח לסניף הבנק בו מתנהל חשבון ניירות הערך שלו, והסניף יוצר קשר עם החברה המנפיקה. ביום העסקים הבא, מזוכה חשבון הלקוח במניות הכלולות במדד או במט"ח, או בשווי כספי של המדד או הסחורה, בהתאם לאופי התעודה.
כאמור, מנגנון ההמרה בכל תעודת סל הוא שונה, הן בגובה הסכום המינימלי להמרה והן בשיעור עמלת ההמרה.

 

עלויות

עלות רכישת תעודת סל מורכבת משני גורמים:

1.       עלויות קנייה/מכירה ודמי משמרת: עלויות אלה נקבעות ונגבות על ידי סניף הבנק בו מתנהל חשבון ניירות הערך של המשקיע.

2.       דמי ניהול: דמי הניהול נגבים על ידי החברה המנפיקה תעודות סל. התעודות מתאפיינות בשיעור דמי ניהול נמוכים יחסית או ללא דמי ניהול כלל.

 

דיבידנדים

מדיניות הדיבידנדים בתעודת סל נבדלת בין מדדי מניות בבורסה המקומית, כגון מדד תל אביב בנקים או מדד תל אביב 25, לבין מדדי מניות בחו"ל (בינלאומיים). הסיבה לכך היא, שתשואת מדדי המניות של הבורסה בתל אביב כוללת את הדיבידנד ברוטו, המחולק על ידי החברות הנכללות במדד (מדדי השקעה או Total Return). לעומת זאת, מחירם של מדדי מניות הנסחרים בבורסות בחו"ל לרוב אינו כולל את הדיבידנד המחולק על ידי החברות (מדדי מחיר או Price Only).
תשואת מדדי מניות בחו"ל אינה כוללת בדרך כלל את הדיבידנד המחולק על ידי החברות הכלולות במדד. הדיבידנדים המחולקים על ידי מניות המדד מהווים חלק ממחיר התעודה, הכל בהתאם לשיעור הדיבידנדים המוחזר על ידי החברה המנפיקה – לרוב הינו שיעור של 100%.


מדריכים נוספים:
מהי תעודת סל
סוגי תעודות סל
שורטים וממונפות
תכלית נפט
מדריך בלובמברג

לצפייה בתעודות הסל של תכלית